stones-451329_960_720

หาก Mindset ดีก็จะส่งผลให้ตัดสินใจได้ดี

หาก Mindset ดีก็จะส่งผลให้ตัดสินใจได้ดี ชีวิตก็จะดีและก้าวต่อไปอย่างมั่นคง หากตัดสินใจแย่ชีวิตก็พังได้ง่าย ๆ

และการตัดสินใจใด ๆ ก็จะส่งผลต่อก้าวต่อ ๆ ไปด้วย ก็เหมือนหมากรุกนั่นแหละ เราต้องเดินหมากไปเรื่อย ๆ เรื่อย ๆ และ เรื่อย ๆ เพียงแต่กระดานที่เราเล่นอยู่คือโลกแห่งความจริง เจ็บก็เจ็บจริง ๆ สุขก็สุขจริง ๆ

0