thought-2123971_960_720

Mindset เปลี่ยนแปลงได้เรื่อย ๆ ทุกวินาที

Mindset (วิธีคิด) คนเราเปลี่ยนไปได้ตลอดเวลา ประสบการณ์ชีวิตจะค่อย ๆ หล่อหลอมให้วิธีคิดของคนนั้น ๆ เปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะในทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงก็ตาม

เคยพูดอยู่ประโยคนึง “คุณในวันนี้กับคุณในเมื่อวานนี้นั้นเป็นคนละคนกัน” ก็เพราะเหตุผลนี้แหละ Mindset คนเราเปลี่ยนได้ทุกเมื่อ และเมื่อมันเปลี่ยน ตัวตนคุณก็จะเปลี่ยนไปด้วย

และเราควรจะเอาคุณสมบัตินี้มาทำให้เป็นประโยชน์กับตัวเรา

0